Over ons

Van wie komt Samen Inburgeren?

Samen Inburgeren is een samenwerking tussen de Vlaamse Overheid, het Agentschap Binnenlands Bestuur en het Agentschap Integratie en Inburgering.

Met deze website en het doe-het-zelf pakket willen we lokale initiatieven ondersteunen en stimuleren.

Inburgeren doen we samen! Samen kunnen we bruggen bouwen tussen culturen en zorgen we voor meer sociale cohesie.

Samen Inburgeren werd uitgewerkt door Vomingplus Antwerpen, Tempera en Inburgering Antwerpen

Het Agentschap Integratie en Inburgering is het aanspreekpunt voor Samen Inburgeren in Vlaanderen en Brussel.

 

Een stukje geschiedenis

In heel wat landen wordt er gebruik gemaakt van een gelijkaardig model waarbij vrijwilligers inburgeraars ondersteunen bij het oefenen van de taal en om hun weg te vinden in de samenleving. Voormalig Minister van Inburgering Geert Bourgeois werd vooral geïnspireerd door het landsbrede model van taalmaatjes in Nederland.

Via een projectoproep van het Vlaamse luik van het Europees Integratiefonds en met steun van Inburgering Vlaanderen werkten drie partners een Vlaams concept Inburgeringscoaching uit.

Tempera zorgde aan de hand van een uitgebreid onderzoek naar bestaande gelijkaardige initiatieven in binnen- en buitenland voor een omschrijving van het concept. Deze studie was daaropvolgend de leidraad voor Vormingplus regio Antwerpen om in samenwerking met Onthaalbureau Inburgering Antwerpen een proefproject te starten in de stad Antwerpen. Een tweede proefproject werd opgezet in de gemeente Liedekerke met medewerking van het lokaal bestuur.

Het gebruiken van een duo-methodiek voor inburgeraars is niet nieuw in Vlaanderen. Door het aanbieden van deze website, het draaiboek en andere ondersteunende materialen, wil de Vlaamse overheid het ontstaan van nieuwe initiatieven stimuleren en kan een netwerk van oude en nieuwe initiatieven ontstaan.

Lees wat in de media aan bod kwam over het tot stand komen van Samen Inburgeren