Organiseer zelf een initiatief Samen Inburgeren

Jij maakt Samen Inburgeren mogelijk

Jij kan voor de omkadering zorgen waar inburgeraars en inburgeringscoaches op staan te wachten.
Jij kan pionieren en zorgen dat inburgering meer kans op slagen krijgt.

Iets voor jou?

Ja! Als je betrokken bent bij

 • een vereniging (cultuur, sport, welzijn, jeugdwerk ...)
 • een groep geëngageerde mensen (rond een buurt of een thema)
 • een gemeente of stad
 • een organisatie
 • een school

Hoe begin je er aan?

Er is een handboek voor  lokale initiatiefnemers en extra ondersteunende materialen zoals sjablonen voor flyers die je kan aanpassen en gebruiken.

Het handboek helpt je om keuzes te maken zoals:

 • Wordt er een samenwerkingsverband opgezet of organiseer je alleen?
 • Wie wordt coördinator?
 • Wie wordt je doelgroep?
 • Is het doel van jou initiatief 'ondersteunen bij het inburgeringsproces' of kies je voor een specifieke doelstelling?
 • Hoe ga je deelnemers werven?
 • Hoelang ontmoeten duo's elkaar?
 • Hoeveel duo's wil je vormen
 • Hoe kunnen geïnteresseerden zich aanmelden?
 • Hoe worden duo’s gevormd?
 • Welke opvolging en ondersteuning krijgen deelnemers?
 • Op welke manier wordt er geëvalueerd?
 • ...

Hoe het handboek en de materialen downloaden?

De eerste keer als je het handboek en de materialen wil raadplegen word je gevraagd om een gebruikersaccount aan te maken en deel te nemen aan een kleine profielenquête.Nadien gebruik je je paswoord.

 TOEGANG TOT HET DOE-HET-ZELF-PAKKET ALS NIEUWE GEBRUIKER

Nadat je een account hebt aangemaakt ben je meteen ingelogd. GA NAAR DE MENUBALK LINKS, BIJ ORGANISEER ZELF VIND JE NU HET  'DOE-HET_ZELF-PAKKET'. Op deze pagina kan je alle documenten openen en via een klik op je rechtermuisknop gaan opslaan.

 TOEGANG TOT HET DOE-HET-ZELF-PAKKET ALS GEREGISTREERDE GEBRUIKER

Eens je ingelogd bent kan je in de menubalk links het 'doe-het-zelf-pakket' vinden.

Je gegevens worden enkel gebruikt voor een gebruikersanalyse en zullen conform de wetgeving nooit aan derden worden doorgegeven.

Is een initiatief overal hetzelfde?

Samen Inburgeren is een model dat je zelf aanpast naar je eigen wensen of lokale situatie.

Je kan:

 • kiezen voor een  een ruime of een specifieke doelgroep (bv vrouwen, jongeren of ouders van schoolgaande kinderen)
 • ondersteuning bij het inburgeringsproces of eerder een concrete doelstelling voorop stellen (bv sportbevordering of tewerkstelling)
 • de naam van je initiatief zelf kiezen. Je mag natuurlijk Samen Inburgeren gebruiken.

Zijn er voorwaarden?

Wie een initiatief heeft dat de volgende 4 spelregels respecteert mag de naam Samen Inburgeren en het logo vrij gebruiken. 

De spelregels:

 1. Een inburgeraar en een inburgeringscoach ontmoeten elkaar minstens tweewekelijks om samen iets te doen.
 2. Ze ontmoeten elkaar gedurende een vooraf bepaalde periode van minimum zes en maximum twaalf maanden.
 3. De inzet van zowel de inburgeraar als de inburgeringscoach gebeurt onbezoldigd en op vrijwillige basis.
 4. Samen inburgeren is politiek, religieus en ideologisch neutraal en beoogt geen winst voor de initiatiefnemers of deelnemers.

Is er ondersteuning? 

Wij bieden je gratis ondersteuning met

 • een praktisch handboek, inclusief praktijkvoorbeelden
 • ondersteunende materialen
 • sjablonen voor promotiemateriaal
 • uitwisselingsmomenten voor lokale coördinatoren

Je kan deze materialen gratis downloaden. Hier zie je alvast een voorproefje: 

 

Jouw engagement

Hoe je je engageert bepaal je zelf. Je houdt het kleinschalig of je betrekt meerdere organisaties, mikt op veel mensen en positioneert jezelf als belangrijke actor op het werkveld van inburgering.

Duo's hebben 6 tot 12 maanden tijd nodig om een meerwaarde te betekenen voor het inburgeringsproces. Als organisator bepaal jezelf wel kader je uitwerkt. Parcours van 6 of bijvoorbeeld 8 maanden, opstarten in groepjes of doorlopend. Al deze keuzes komen in het handboek aan bod.

Nog vragen?