Ondersteun Samen Inburgeren

Jij kan het verschil maken

Je voelt je niet meteen geroepen om zelf een initiatief op te starten, maar wil wel bijdragen. Dat kan! 

Samen inburgeren wordt nog beter als jij ook mee doet!

Inburgeraars en inburgeringscoaches hebben plaatsen nodig om te kunnen praten, ervaringen op te doen en te kunnen leren. Liefst vanuit heel verschillende invalshoeken en alle terreinen van het dagelijkse leven.

Het lijstje van mogelijkheden kan jij verder aanvullen:

  • Samen inburgeren mee bekend maken in jouw buurt
  • activiteiten organiseren voor inburgeringsduo's
  • een speciale korting aanbieden
  • jouw lokaal of diensten ter beschikking stellen
  • kandidaten werven of aanbrengen
  • de duo's uitnodigen voor je generale repetitie
  • ...

Neem initiatief

Vind een initiatief in jouw buurt en contacteer de lokale coördinator.

Vind je niets? Maak dan verenigingen, organisaties, scholen of besturen warm om Samen inburgeren op de kaart te zetten.

Succes!