Samen inburgeren op Nekka-Nacht 2012

Alle inburgeringsduo’s zijn uitgenodigd op Nekka-Nacht 2012!

 

Jaarlijks organiseert Nekka vzw in het Antwerpse Sportpaleis de Nekka-Nacht. Op korte tijd is Nekka-Nacht uitgegroeid tot een groot festival met Nederlandstalige muziek. Dit evenement zal plaatshebben in het  Antwerps Sportpaleis/Lotto Arena op vrijdag 20 april 2012. De centrale gast in 2012 is Willem Vermandere, die op zijn beurt een handvol muzikale gasten mocht uitnodigen: Raymond van het Groenewoud, Axl Peleman, Mira, Yevgueni, Mustafa Avsar, De Vaganten...

 

De minister zal de aanwezige inburgeringsduo’s voorafgaand aan het concert, omstreeks 19u30, persoonlijk ontvangen.

 

Indien er in uw project reeds duo’s gevormd werden die interesse hebben om het festival te bezoeken, gelieve dan zo snel mogelijk contact op te nemen met de projectondersteuner van het Kruispunt Migratie-Integratie vzw, Öznur Karaca (oznur.karaca@kruispuntmi.be). Gelieve hierbij reeds aan te geven met hoeveel duo’s uw organisatie zal aanwezig zijn op het evenement. Het is belangrijk dat de ingeschreven duo’s ook effectief aanwezig zullen zijn.

 

U dient ten laatste op dinsdag 10 april 2012 het aantal deelnemende inburgeringsduo’s door te geven aan de projectondersteuner van het Kruispunt Migratie-Integratie vzw. De tickets zullen u kort daarop worden toegestuurd.