Samen Inburgeren Sint-Niklaas - SOLIED vzw

SOLIED staat voor Solidariteit en Duurzaamheid. 

Solied vzw is opgericht in februari 2011. De vzw is ontstaan uit een aantal geëngageerde mensen en feitelijke samenwerkingsverbanden  in Sint-Niklaas die bezig zijn met diverse doelen :

ecologisch ruilen, interculturaliteit, Letsen ook met met kansarmen en vluchtelingen, autodelen en transitie.

Binnen SOLIED geloven wij dat mensen elkaar kunnen ondersteunen en leren van elkaar : ieder heeft zijn eigen (etnisch culturele ) achtergrond en verhaal en toch is iedereen, zowel  inburgeraar als inburgeringscoach , Sint-Niklazenaar -  stadsgenoot. Wij willen inzetten op "verbondenheid", eerder dan op afstand  creëeren of verwijdering. Wij mikken ook op "nieuwsgierigheid" : "hoe leven mensen met een andere achtergrond, wat houdt hen bezig , hoe vieren zij feest ? " Samen Inburgeren om kloven te dichten en te bouwen aan een warme samenleving.

Partners: 
- LETS Sint-Niklaas - Westerbuurt Herleeft - VLOS - Cultuurwerkplaats Singeling - Masereelfonds Sint-Niklaas - Stad Sint-Niklaas

Getuigenissen

Contacteer

sameninburgerensintniklaas@gmail.com

Patrick Pede - 0472 46 78 53

of spring op dinsdag of donderdag tussen 10 en 17 uur binnen bij de LETS coördinator in Den Durpel, Mercatorstraat 91 in Sint-Niklaas

Een initiatief van

SOLIED vzw