Samen Inburgeren Mechelen

 

Samen inburgeren in Mechelen

In Mechelen loopt het project sinds mei 2012. Behalve duo's is er ook een duo-koppel op stap. Allerlei activiteiten worden geregistreerd: 2-wekelijks samen koken, naar de markt gaan en de koopwaren benoemen, een sollicitatiebrief schrijven, picknicken in het park...

Dit najaar starten we met een tweede groep. Daarvoor lanceren we een oproep zowel naar kandidaat coaches als naar kandidaat inburgeraars.

En we zoeken naar verbetering. We gaan onze koppels meer inspireren in mogelijke activiteiten en vooral in mogelijke "taaloefeningen" (het moet natuurlijk wel plezant blijven). 

Wie zoeken we?

Inburgeringscoaches:

  • Je spreekt goed Nederlands en kent Mechelen goed.
  • Je wil graag anderstalige Mechelaars leren kennen.
  • Je wil tijd maken voor boeiende interculturele ontmoetingen.
  • Je wil anderstaligen de kans geven om hun Nederlands te oefenen.

Inburgeraars:

  • Je wil andere Mechelaars leren kennen.
  • Je wil tijd maken voor interessante interculturele ontmoetingen.
  • Je wil je Nederlands oefenen in een ontspannen sfeer.

Wanneer start de tweede groep duo's?

Op 29 september organiseren we een kennismaking. Afhankelijk van gedeelde interesses vormen we daaruit koppels. 

Wil je graag deelnemen, schrijf je in of contacteer ons voor meer info.

Contacteer

 Kandidaat inburgeringscoach:

 Kandidaat inburgeraar: