enthousiastelingen gezocht

Enthousiastelingen gezocht!

Samen Inburgeren in Gent

                       Doe je mee?

 

Inburgeren in Gent dat doen we samen !

In april start Intercultureel Netwerk Gent vzw met inburgeringscoaching.

 Een project waar inburgeraars en Gentenaren elkaar ontmoeten.

                                                                                                                                                                                                                  “samen inburgeren “ is er voor inburgeraars die al een beetje Nederlands spreken en graag met hun vragen en nieuwsgierigheid terecht kunnen bij een vrijwilliger inburgeringscoach, een taalmaatje.

“samen inburgeren”  is er voor alle Gentenaren die nieuwe mensen willen leren kennen, hun stad willen tonen, een steentje willen bijdragen aan de integratie van nieuwe Gentenaren.

Bij “samen inburgeren “ ontmoet je elkaar gedurende minimum 6 maanden. Tijdens de ontmoetingen praat je Nederlands en zoek je samen antwoorden op vragen over het leven in Gent. Hoe zoek ik werk ? hoe werkt de post ? waar kan ik oude meubelen kopen ? welke feesten vieren de Gentenaars ? hoe werkt een oudercontact ? waar moet ik zijn voor vrije tijdsbesteding ? waar kan ik aan sport doen

Zin om mee te doen ?

Op 24 april (avond) en 26 april  (namiddag) gaan er in het Vredeshuis in Gent  2 info-momenten door  rond 'samen inburgeren' voor geinteresseerde kandidaat vrijwilligers.

Alles wat je moet weten omtrent het project en het van start gaan met de inburgeraars verneem je op deze samenkomsten.

Neem contact op  met : Odette Soens en Feride Dedeci  sameninburgeren@ingent.be of 0488 368488 of 092241718 op Intercultureel Netwerk Gent vzw Koopvaardijlaan 3 Gent.