enthousiastelingen gezocht

Enthousiastelingen gezocht!

Samen Inburgeren in Gent

Doet u mee?

 

Inburgeren in Gent dat doen we samen !

In april start Intercultureel Netwerk Gent vzw met inburgeringscoaching.

Een project waar inburgeraars en Gentenaren elkaar ontmoeten.

“samen inburgeren “ is er voor inburgeraars die al een beetje Nederlands spreken en graag met hun vragen en nieuwsgierigheid terecht kunnen bij een vrijwilliger inburgeringscoach, een taalmaatje.

“samen inburgeren”  is er voor alle Gentenaren die nieuwe mensen willen leren kennen, hun stad willen tonen, een steentje willen bijdragen aan de integratie van nieuwe Gentenaren.

Bij “samen inburgeren “ ontmoet je elkaar om de 14 dagen  gedurende minimum 6 maanden Tijdens de ontmoetingen praat je Nederlands en zoek je samen antwoorden op vragen over het leven in Gent. Hoe zoek ik werk ? hoe werkt de post ? waar kan ik oude meubelen kopen ? welke feesten vieren de Gentenaars ? hoe werkt een oudercontact ? waar moet ik zijn voor vrije tijdsbesteding ? waar kan ik aan sport doen ?

Zin om mee te doen ?

Kom op 24 (19 uur) of 26 april (14 uur) naar het Vredeshuis in Gent voor de info-momenten door  rond 'samen inburgeren' voor geinteresseerde kandidaat vrijwilligers. Alles wat je moet weten omtrent het project en het van start gaan met de inburgeraars verneem je op deze samenkomsten.

Nadien heb je een gesprek met de verantwoordelijke over je persoonlijke wensen in verband met het matchen met de inburgeraar(nieuw- of oudkomer )    

Je ontmoet elkaar tweewekelijks en bepaalt zelf wat jullie samen zullen doen. Op stap in de wijk, een bezoek aan de bibliotheek, een wijkfeest, de markt…… Regelmatig vragen we hoe de samenwerking loopt en nodigen jullie dan ook uit op bepaalde tijdstippen om ervaringen uit te wisselen.

Met vragen kan je steeds bij ons terecht.

Aan het einde van het traject sluiten we af met een feest.

“samen inburgeren” is gratis.

Neem contact op  met : Odette Soens en Feride Dedeci  sameninburgeren@ingent.be  - 0488 368488 - 092241718 op Intercultureel Netwerk Gent vzw Koopvaardijlaan 3 Gent.