Samen Inburgeren Gent - Intercultureel Netwerk Gent vzw

Enthousiastelingen gezocht !

Samen inburgeren in Gent  -  Doe je mee
In april start Intercultureel Netwerk Gent vzw met inburgeringscoaching.Een project waar inburgeraars en Gentenaren elkaar ontmoeten.

 “samen inburgeren “ is er voor inburgeraars die al een beetje Nederlands spreken en graag met hun vragen en nieuwsgierigheid terecht kunnen bij een vrijwilliger inburgeringscoach, een taalmaatje.

“samen inburgeren”  is er voor alle Gentenaren die nieuwe mensen willen leren kennen, hun stad willen tonen, een steentje willen bijdragen aan de integratie van nieuwe Gentenaren.

 Bij “samen inburgeren “ ontmoet je elkaar om de 14 dagen  gedurende minimum 6 maanden Tijdens de ontmoetingen praat je Nederlands en zoek je samen antwoorden op vragen over het leven in Gent. Hoe zoek ik werk ? hoe werkt de post ? waar kan ik oude meubelen kopen ? welke feesten vieren de Gentenaars ? hoe werkt een oudercontact ? waar moet ik zijn voor vrije tijdsbesteding ? waar kan ik aan sport doen ?

Zin om mee te doen ?

Kom op 24 (19 uur) of 26 april (14 uur) naar het Vredeshuis in Gent voor de info-momenten  rond 'samen inburgeren' voor geïnteresseerde-kandidaat vrijwilligers. Alles wat je moet weten omtrent het project en het van start gaan met de inburgeraars verneem je op deze samenkomsten.

Nadien heb je een gesprek met de verantwoordelijke over je persoonlijke wensen in verband met het matchen met de inburgeraar(nieuw- of oudkomer )

Partners: 
Hogeschool Gent, Vormingsplus Gent-Eeklo, Stedelijke Integratiedienst, Inburgering Kompas vzw, Wonderwijs (consortium voor volwassen onderwijs), Caw Artevelde.

Contacteer

Een initiatief van

Intercultureel Netwerk Gent vzw

Koopvaardijlaan 3 9000 Gent