Samen Inburgeren Geel - Dienst Diversiteit

Beste;

 

U vindt het belangrijk dat nieuwkomers de kans krijgen om Geel beter te leren kennen? U bent sociaal, nieuwsgierig, graag onder de mensen en niet bang van het onbekende?

U draagt een warm hart voor anderen, maar bent op zoek naar een engagement op maat?

Lees dan onderstaande mail en kom vrijblijvend naar het infomoment op 5 februari (om 19u30 op het stadhuis) over Samen Inburgeren.

Een project dat haar steentje wil bijdragen aan de integratiekansen van nieuwkomers.

 

 

      Nieuwe mensen leren kennen is niet altijd gemakkelijk.

                      Daarom is er Samen Inburgeren.

 

 

Wat is Samen Inburgeren?

 

            Je vormt een duo met iemand uit je gemeente.

                        • een nieuwe inwoner die nog niet zo goed Nederlands spreekt

                                   en nog niet lang in Geel woont

                        • een inwoner die hier al langer woont, goed Nederlands     

                                   spreekt en de buurt goed kent

            Als duo ontmoet je elkaar tweewekelijks.

            Je kiest zelf wat je doet en wanneer.

 

Doe Mee!!!

 

1.    Kom samen met je vrienden, familie en andere geïnteresseerden    

                        naar het infomoment op woensdag 5 februari 2014

                        om 19u30 in het Stadhuis van Geel.

2.    Schrijf je invoor Samen Inburgeren, graag vóór 21 februari 2014 bij

virginie.hannes@geel.be - 014 56 73 11

of komop weekdagen langstussen 9u en 17u

Diestseweg 146 - 2440 Geel

3.    Maak een afspraak voor een gesprek.

4.    Kom 22 maart 2014 naar het startmoment en ontmoet je duopartner.

5.    Je gaat samen op stap!

 

Meer info op:

 

           www.sameninburgeren.be/geel

 

 

                    Samen Inburgeren is een initiatief van

Partners: 
Prisma vzw, VormingPlus Kempen, Centrum voor Basiseducatie, CVO Kempen

Contacteer

Virginie Hannes

Diversiteitsconsulent

Werft 20

2440 Geel

014/56-73-11

virginie.hannes@geel.be
 

Een initiatief van

Het lokaal bestuur van Geel organiseert dit project in samenwerking met Prisma vzw en VormingPlus Kempen.