Samen Inburgeren Antwerpen - Werkvormm vzw

Cultuurverkenners

 

Ben je geïnteresseerd  om 1 van de 134 culturen in Antwerpen beter te leren kennen? Dat kan, als cultuurverkenner!

Waarom cultuurverkennen?

Cultuur, dat gaat over mensen. We leven dicht op elkaar, maar toch is de drempel om ekaar te leren kennen soms net iets te hoog. Daar geven we een duwtje in de rug.

Werkvormm stimuleert het integreren en inburgeren door Belgische vrijwilligers te matchen met nieuwkomers van een andere culturele origine.

Als cultuurverkenner ontmoet je een nieuwkomer die gemotiveerd is om te integreren in Antwerpen.

Als nieuwkomer krijg je een buddie die Nederlands spreekt met jou, geduld heeft om te luisteren en bereid is om te jou corrigeren zonder les te geven. De cultuurverkenner is iemand bij wie jij  terecht kan met algemene vragen over de stad en de cultuur.

Wat doet een cultuurverkenner?

Een cultuurverkenner is een buddie die ondersteunt op vele manieren: door Nederlands te spreken en aan te moedigen, door vragen te beantwoorden, door een vertrouwenspersoon te zijn.

  • Taal is een middel en geen doel; praten over de taal en er samen aan werken mag, maar het mag ook meer zijn dan dat
  • Praktische vragen kunnen gaan over info of advies over allerlei  levensonderwerpen; voor specialistische vragen verwijst de cultuurverkenner door
  • Vertrouwen is iets dat groeit en waarbij de cultuurverkenner steeds zijn eigen grens kent en afbakent; hij kan daarbij beroep op de coaching en vorming

Hoe werkt het?

Door 2 of 3 keer per maand af te spreken bouwen jullie een band op. Jullie zoeken samen naar een gepast moment in de week of in het weekend.

De stad is jullie decor. Als de nieuwkomer de stad nog niet goed kent, is het fijn om de stad en haar activiteiten samen te ontdekken.  

De bibliotheek, een ontmoetingshuis, een babbelcafé, een park zijn rustige plaatsen voor verkennende gesprekken. Cultuurplaatsen zoals musea, zomerbars, een cultureel centrum zijn levendige plaatsen waar je samen een voorstelling of activiteit kan ervaren. Gesprekstof gegarandeerd!

Hoe zoeken we voor jou een buddy?

Een goede klik wordt mogelijk als je een interesse deelt. Na een kennismakingsgesprek stelt Wervormm jou een buddy voor. Jullie ontmoeten elkaar op Werkvormm. Dan zijn jullie klaar om  kennis te maken.

En...start!

Jullie starten met 4 afspraken. Daarna evalueren we met jou wat je ervaring is. Als je tevreden bent, en je buddy ook, gaan jullie verder. Je blijft 1 jaar met elkaar in contact. Daarna kan je uiteraard nog in contact blijven maar niet meer in het kader van het project.

En daarna?

Werkvormm volgt jullie tweemaandelijks op. We nodigen jullie uit voor een babbel. Jullie kunnen ook ons permanent aanspreken over kleine of grote vragen. Geen nieuws is goed nieuws!

Jij kan ook ervaringen uitwisselen met andere vrijwilligers. We nodigen je uit op een intervisie in Atlas of op een groepsactiviteit. Zo wordt je verder geïnspireerd en aangemoedigd.

Word jij één van onze 100 vrijwilligers? Welkom in een project dat bruggen wil bouwen tussen mensen en culturen!

Contacteer Nazanin voor meer info. We geven jou een volledig beeld van het cultuurverkennen en kijken of het iets voor jou is.

Partners: 
Atlas, integratie en inburgering vzw

Contacteer

nazanin.djavaheri@werkvormm.be of 0470 03 55 54

Neem ook een kijkje op onze facebookpagina Cultuurverkenners en bekijk er foto's 
 

Een initiatief van

vzw Werkvormm, die als missie heeft om kansengroepen te integreren op de arbeidsmarkt en in de samenleving.