Samen Inburgeren Antwerpen - Filet Divers vzw

 

Filet Divers

Filet Divers vzw heeft in zijn werking tal van activiteiten : een sociale kruidenier, een onthaal- en ontmoetingswerking, een aanbod Nederlandse conversatie, een houtatelier, een kookprject, enz. (meer info op www.filetdivers.be)

Het aanbod van 'samen inburgeren' is hierbij een mooie aanvulling. 

 

Wat is Samen Inburgeren?

Ontmoetingen tussen een ‘nieuwe’ en een ‘oude’ inwoner uit Antwerpen.

→nieuwe inwoners spreken nog niet goed Nederlands en wonen nog niet lang in Antwerpen

→oude inwoners spreken goed Nederlands, zijn jong of niet meer zo jong en kennen Antwerpen goed

 

 

Waarom Samen Inburgeren?

Je voelt je sneller thuis in een nieuwe omgeving als je enkele mensen kent 
bij wie je terecht kan met allerlei vragen over gewoonten, diensten of vrije tijd.

Nieuwe mensen leren kennen is niet altijd gemakkelijk.

Daarom is er Samen Inburgeren.

 Wat doen de duo’s?

In een periode van een half jaar tot een jaar, ontmoet je elkaar tweewekelijks. Je kiest zelf wanneer.

Tijdens activiteiten die je zelf kiest, zoals een wandeling of een museumbezoek, praat je Nederlands.

Je praat over wat jou interesseert, over wat er allemaal in Antwerpen gebeurt.

Wat bereik je met Samen Inburgeren?

 • Kennis over elkaars leefwereld en gewoonten.
 • Nieuwe inwoners voelen zich meer thuis en weten meer over allerlei activiteiten, diensten en verenigingen in Antwerpen.
 • Nieuwe inwoners praten beter Nederlands.
 • Inwoners van Antwerpen kennen elkaar

 

Hoe werkt het?

 • Je stelt je kandidaat bij Filet Divers.
 • Je maakt een afspraak voor een gesprek.
 • Filet Divers geeft extra informatie over Samen Inburgeren
 • Samen wordt er gezocht naar een geschikte match tussen inburgeraar en coach
 • Je ontmoet elkaar de eerste keer voor een kennismakingsgesprek
 • Daarna kiezen jullie zelf of, waar en wanneer jullie samenkomen.
 • Je leert elkaar kennen en praat samen Nederlands.
 • Als je vragen hebt kan je Filet Divers  contacteren.

Filet Divers zorgt voor

 • organisatie van bijeenkomsten voor coaches
 • een aantal activiteiten waaraan duo's kunnen deelnemen
 • informatie en advies
 • een enthousiaste werking waar mensen zich thuis in kunnen voelen.

 

Partners: 
Stad Antwerpen Bond zonder Naam

Contacteer

 

Filet Divers vzw

Rolwagenstraat, 49
2018 Antwerpen 

03 226 13 93

info@filetdivers.be

0486/849 349

www.filetdivers.be

Een initiatief van

 

Filet Divers vzw

‘Filet’ = een net, het beste stukje vlees of vis

‘Divers’= verschillend

Filet Divers wil een netwerk vormen van mensen die, ondanks of dankzij hun verschillend zijn (verschillende huidskleur, nationaliteit, capaciteiten) het beste aan elkaar willen geven, elkaar willen versterken en ondersteunen.