Word Inburgeringscoach

Iets voor jou?

Ja! Als je graag

 • een vriendschappelijke relatie uitbouwt met een inburgeraar
 • de omgeving laat zien
 • een inburgeraar iets bijleert over de samenleving
 • samen leuke activiteiten doet
 • morele steun wilt bieden bij de moeilijkheden van het inburgeringsproces
 • inburgeraars helpt om de juiste mensen en diensten te vinden
 • al pratend het Nederlands van de inburgeraar verbetert 

Wat verwachten we van je?

 • je praat redelijk goed Nederlands
 • je engageert je om gedurende 6 tot 12 maanden minstens 2 keer per maand de inburgeraar te ontmoeten

Wat verwachten we niet van je?

 • je hoeft geen andere talen te spreken
 • een expert zijn is niet nodig
 • je moet niet alle problemen van de inburgeraar oplossen

Een goede inburgeringscoach vult de belastingbrief van de inburgeraar niet in, maar zoekt samen uit welke professionele dienst daarbij kan helpen; hij koopt geen kleren voor de kinderen van de inburgeraar, maar helpt hem bij het vinden van mooie, betaalbare kinderkleding.

Wat biedt de lokale coördinator jou?

 • Antwoorden op al jouw vragen en suggesties
 • Bijkomende ondersteuning: dat kan gaan over uitwisselingsmomenten, groepsactiviteiten, vorming en materiaal

De concrete ondersteuning hangt af van het initiatief in jouw buurt.  

Wat kan je zoal verwachten?

1. Kennismaking met de coördinator en het initiatief. Hier krijg je antwoorden op vragen zoals:

 • welke activiteiten heeft de coördinator gepland voor alle deelnemers?
 • hoe lang is het gevraagde engagement (dit zal per initiatief variëren tussen 6 en 12 maanden)?
 • hoe worden er duo's gevormd?
 • met wie wil jij een duo vormen?

2. Ontmoetingen 

 • je spreekt samen af wanneer en waar
 • je kiest zelf wat je doet
 • je krijgt tips voor activiteiten

3. Contacten met de coördinator en eventueel met andere deelnemers

 • de coördinator belt jou op om te horen hoe het loopt
 • als je vragen hebt kan je de coördinator steeds contacteren
 • je ontmoet andere deelnemers en kan met hen ervaringen uitwisselen

4. Afronden

 • jouw engagement heeft een einddatum
 • de impact van jullie ontmoetingen worden in kaart gebracht
 • soms is er een slotfeest

Wanneer kan je starten?

Ga eerst op zoek naar een initiatief in jouw buurt. Bij sommige initiatieven kan je op elk moment instappen, bij andere zijn er één of meerdere opstartmomenten per jaar.

Vragen?

Vind je niets in de buurt? Neem dan zelf het initiatief en stamp met jouw vereniging, school, organisatie of bestuur Samen inburgeren uit de grond. Lees verder hoe dit allemaal kan en welke ondersteuning je kan verwachten.